Пн.- Пт. 8:30 - 17:30
viber
telegram-app
         +380952876110
                                                Завантажити прайс

Облік операцій з купівлі, продажу та обміну іноземної валюти
https://hotkey.ua/novini/oblik-operatsij-z-kupivli-prodazhu-ta-obminu-inozemnoyi-valyuti/
30 жовтня, 2023 від
Облік операцій з купівлі, продажу та обміну іноземної валюти
HOTKEY, Олександр Балибердін

Облік операцій з купівлі, продажу та обміну іноземної валюти.

Це третя і остання стаття з міні-серії «Облік валютних операцій».

У попередніх публікаціях описувалися особливості налаштувань валютного обліку (посилання)

та облік взаєморозрахунків з контрагентами в іноземній валюті (посилання)

Дана стаття присвячена операціям купівлі/продажу та обміну валюти. Приклади моделювалися в конфігурації «BAS Бухгалтерія», але описані в статті методики актуальні для всіх типових госпрозрахункових конфігурацій, таких як «BAS Бухгалтерія КОРП», «BAS Комплексне управління підприємством» та інших.

Придбання іноземної валюти.

Першим кроком у відображенні операцій купівлі іноземної валюти є реєстрація заявки на покупку валюти. Це здійснюється за допомогою документа «Заявка на покупку/продаж валюти» (меню «Банк і каса» - розділ «Банк»), вид операції «Купівля валюти».

У документі заповнюються дані про суму валюти, що буде придбана, граничний курс купівлі, вказується банк, що уповноважений здійснити операцію, і розрахункові рахунки, які братимуть участь в операції.

Друковану форму цього документа можна використовувати в разі необхідності надання в банк «паперової» заявки.

У разі, якщо роздруковувати документ не знадобиться, то в полі «Максимальний курс» рекомендується вказати курс, по якому в дійсності була куплена валюта. В цьому випадку, сума гривневого покриття і комісійна винагорода банку будуть пораховані фактично і автоматично втягнуться в усі документи, створені на підставі заявки.

Перерахування коштів на покупку валюти з гривневого рахунку підприємства на банківський рахунок уповноваженого банку проводиться в програмі документом «Списання з банківського рахунку», вид операції «Купівля/продаж валюти». Документ можна створити на підставі заявки на покупку валюти або з журналу документів «Банківська виписка» (Доступ: меню «Банк і каса» - розділ «Банк» - «Банківські виписки»):

Фактично проведену операцію купівлі валюти в програмі проводять документом «Купівля/продаж валюти». Рекомендується формувати документ на підставі «Заявки на покупку валюти». Це автоматизує заповнення основних параметрів угоди. Цей документ можна створити і вручну, перейшовши у відповідний журнал документів розділу «Банк і каса».

У документі заповнюється сума придбаної валюти, сума сплаченої національної валюти, розмір комісійних. На закладках вноситься інформація для формування проводок: з купівлі валюти, по відображенню комісійної винагороди в витратах підприємства, щодо відображення курсових різниць. Тут потрібно вказати рахунки обліку та необхідну аналітику.

Останній етап - зарахування куплених валютних коштів на розрахунковий рахунок підприємства. Оформляється документом «Надходження на банківський рахунок», вид операції «Купівля/продаж валюти», створеним на підставі документа «Купівля/продаж валюти».

ВАЖЛИВО! Для коректного формування проводок і розрахунку курсових різниць слід дотримуватися послідовності проведення документів, описаної в даній статті. У разі, якщо на вашому підприємстві ці операції проводять різні співробітники, необхідно контролювати хронологічний порядок формування і проведення в програмі цих дій. Наприклад, регламентувати для кожного виду документа проміжок часу, в якому вони проводяться. І перед закриттям місяця виконувати групове перепроведення документів.

Продаж іноземної валюти.

Аналогічно операції купівлі першим етапом оформлення операції продажу валюти є документ «Заявка на купівлю/продаж валюти», вид операції «Продаж валюти».

На підставі заявки створюється:

- документ «Списання з банківського рахунку», вид операції «Купівля/продаж валюти», яким оформляється перерахування суми валюти, призначеної для продажу, на розрахунковий рахунок уповноваженого банку.

- після здійснення продажу формується документ «Купівля/продаж валюти», вид операції «Продаж валюти». У ньому заповнюються суми проданої валюти, отриманої гривні, утриманої комісійної винагороди банку.

На закладках «По різниці курсів», «За вартістю валюти», «По комісійним» вказуються рахунки доходів / витрат з об'єктами їх аналітики для формування проводок з відображення курсових різниць, різниці між собівартістю валюти і виручкою від її реалізації, комісійної винагороди в складі операційних витрат підприємства.

Розбіжність між вартістю валюти і доходами від її продажу може виникнути в тому випадку, якщо валюта перерахована на продаж сьогодні, а продана на наступний день (і курс вже змінився).

На підставі документа «Купівля/продаж валюти» реєструється документ «Надходження на банківський рахунок», вид операції «Купівля/продаж валюти». Цим документом оприбутковується на розрахунковий рахунок гривнева виручка від реалізації іноземної валюти за вирахуванням утриманої комісії банку.

У разі, якщо заявку на покупку/продаж валюти заповнити фактичними даними про курс і гривневе покриття (після звершення операції купівлі / продажу), то всі документи, створені за вказаним вище ланцюгом, заповнюватимуться автоматично правильними сумами, що відповідають дійсності.

Ще раз акцентую вашу увагу на необхідності дотримуватися хронологічної послідовності формування і проведення документів.

 

Обмін однієї іноземної валюти на іншу.

 

Операція обміну однієї іноземної валюти на іншу в конфігураціях лінійки BAS не реалізована. Щоб виконати такий обмін, дія розбивається на дві частини: продаж однієї валюти і купівлю іншої.

Нижче я пропоную алгоритм, який дозволить отримати потрібний результат в обліку і правильно розрахувати та обліковувати курсові різниці.

Наприклад, нам потрібно обміняти 10 000 доларів США на Євро.

         1. Вносимо в програму заявку на продаж валюти:

При виборі валюти в документі показується курс Нацбанку, встановлений на цей день. Цей курс необхідно вписати в полі «Мінімальний курс», як показано на малюнку.

       2. На підставі заявки реєструємо документ «Списання з банківського рахунку» на суму 10 000 доларів США.

       3. Формуємо документ «Купівля/продаж валюти», вид операції «Продаж валюти»:

В полі «Сума гривнева» вказується вартість валюти (в нашому прикладі, це 10 000 доларів США) за курсом НБУ. Після проведення документа рахунки 333 і 334 повинні виглядати так:

        4. Створюємо документ «Купівля/продаж валюти», вид операції «Купівля валюти». Вказуємо валюту Євро, сума валюти дорівнює тій сумі, що надійшла на валютний рахунок в євро після обміну долара США, гривнева сума дорівнює сальдо на рахунку 333:

При проведенні цього документа програма вже розрахує курсову різницю:

        5. На підставі цього документа «Купівля/продаж валюти» створюємо «Надходження на банківський рахунок» - на суму євро, отриману під час обміну. Таким чином вона зараховується в програмі на відповідний розрахунковий валютний рахунок.

 

Переоцінка валютних коштів на дату балансу.

 

З метою відображення у фінансовій звітності правдивих даних, валютні цінності на дату складання балансу необхідно переоцінювати. У деяких конфігураціях ця операція виконується при проведенні документа «Закриття місяця» (при проставленні необхідної позначки), в інших програмах існує спеціальний документ «Переоцінка валютних коштів».

В обох випадках при визначенні об'єктів системи, що підлягають переоцінці, програма враховує інформацію в регістрі відомостей «Немонетарні рахунки». Відмітка «Так» встановлюється для сум, які відповідно до ПСБО не перераховуються: аванси від покупців (кредит рахунку 362), аванси постачальникам (дебет рахунку 632) і таке інше:

Якщо інформація була корисною, ставте лайк у верхній частині сторінки.

 

Отримайте консультацію по роботі з програмами автоматизації бізнесу, задавши нам питання в чаті або зателефонувавши за контактними телефонами.

 

Олена Албіхіна,

Сертифікований консультант-методист HOTKEY,

Експерт з автоматизації бізнес-процесів.