Пн.- Пт. 8:30 - 17:30
viber
telegram-app
         +380952876110
                                                Завантажити прайс

Бухгалтерський і управлінський облік: в чому різниця?
https://hotkey.ua/prog_avt_bizn/buhgalterskij-i-upravlinskij-oblik-v-chomu-riznitsya/
30 жовтня, 2023 від
Бухгалтерський і управлінський облік: в чому різниця?
HOTKEY, Олександр Балибердін

Чи є різниця між бухгалтерським і управлінським обліком? Чому важливо вести на підприємстві обидва види обліку? Навіщо це потрібно?

У даній публікації ми спробуємо розібратися з цими питаннями, які неодноразово задавали мені клієнти при впровадженні тих чи інших систем автоматизації.

І бухгалтерський і управлінський облік будуються на принципі подвійного запису.

В управлінському обліку присутня значна кількість елементів бухгалтерського обліку, а деякі прогнози будуються на підставі даних, що надаються бухгалтерією. Однак, в цілому він має набагато ширшу спрямованість.

Дуже часто під управлінським обліком розуміють фіксацію тих господарських операцій, які не показують в бухгалтерській звітності. Простіше кажучи, «чорна» бухгалтерія.

Але, насправді, все набагато складніше.

Бухгалтерський і управлінський облік багато в чому взаємопов'язані, але вони мають і істотні відмінності.

Давайте ж розглянемо, в чому полягають відмінності цих двох напрямків обліку: бухгалтерського та управлінського.

Відмінність №1. Мета.

Згідно ст.1 Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. В теорії він потрібен для контролю над діяльністю підприємства. Але на практиці, оскільки цей вид обліку реєструє здійснені фактично господарські операції на підставі оформлених належним чином первинних документів, термін складання звітності відстрочений в часі. Встановлені терміни звітності далеко не завжди збігаються з життєвими циклами підприємства. Тому актуальна інформація для прийняття бізнес-рішень не буде отримана в потрібний час.

У сучасних реаліях мета бухгалтерського обліку зводиться до формування фінансової та податкової звітності для контролюючих органів і зовнішніх користувачів (наприклад, банків).

В управлінському обліку мета зміщується від простого обліку господарських операцій до аналізу та інтерпретації даних для досягнення найкращого результату. Організація може вважатися ефективною, коли не просто досягнутий запланований результат, але з мінімальними витратами всіх видів ресурсів.

Мета управлінського обліку полягає в оперативному контролі ситуації в компанії і прийнятті швидких та вивірених управлінських рішень при плануванні і організації бізнес-процесів.

Виходячи з різниці в цілях виникають подальші відмінності.

Відмінність №2. Облікова політика

Для бухгалтерського обліку документ «Наказ про облікову політику» є обов'язковим і основним. Методи обліку, прописані в ньому, повинні строго відповідати державним нормативним актам, ПСБО і з Податковим кодексом України.

Бухгалтерська облікова політика може змінюватися тільки з початку календарного року, і її зміни теж чітко регламентовані.

Управлінський облік регламентується тільки внутрішніми нормативними документами компанії. Його облікова політика розробляється виходячи із запитів і вимог внутрішніх користувачів: топ-менеджменту компанії, внутрішнього аудиту, планового відділу тощо. Документально зафіксована, вона допомагає формалізувати облікові процеси і робить організацію управлінського обліку прозорою і зрозумілою всім учасникам цього процесу.

Відмінність №3 Терміни та форма підготовки звітності

Бухгалтерська (фінансова) і податкова звітність формується та подається до контролюючих органів у формі і в строки, чітко встановлені законодавством.

У зв'язку з тим, що користувачами управлінської інформації можуть бути різні відділи або керівники, управлінська звітність може мати різноманітну структуру і терміни подання в залежності від вимог бізнесу.

Оскільки управлінська звітність - це ваш внутрішній документ, правил «згори» для її наповнення і зовнішнього вигляду немає. Такий тип звітності складається з урахуванням особливостей функціонування компанії. Ви самі вирішуєте, що буде всередині звіту, і як це буде виглядати. Головне, щоб дані в звіті були достовірними і відповідали запитам керівництва або інших внутрішніх користувачів.

Що ж стосується термінів, в зв'язку з тим, що дані управлінського обліку грають виняткову роль в прийнятті рішень, ключовим є оперативність надання звіту.

Бувають ситуації, коли у керівника просто немає часу чекати чітко вивірену до копійки бухгалтерську звітність. Для управлінської звітності допускається використання приблизних або узагальнених показників з певним порогом суттєвості.

Відмінність №4. рівень деталізації