Пн.- Пт. 8:30 - 17:30
viber
telegram-app
         +380952876110
                                                Завантажити прайс

Облік вихідного ПДВ в BAS Комплексне управління підприємством. Стаття №1
https://hotkey.ua/prog_avt_bizn/oblik-vihidnogo-pdv-v-bas-kompleksne-upravlinnya-pidpriyemstvom/
30 жовтня, 2023 від
Облік вихідного ПДВ в BAS Комплексне управління підприємством. Стаття №1
HOTKEY, Олександр Балибердін

Етап перший. Налаштування.

В цій статті я починаю досить важливу для кожного бухгалтера тему обліку податкових зобов’язань з ПДВ. А також автоматичного формування вихідних податкових накладних в BAS Комплексне управління підприємством (КУП).

В попередніх конфігураціях ця процедура була майже не автоматизована. Що у випадку великої кількості клієнтів та варіацій взаємовідносин з ними становилось болючою проблемою. Це вимагало багато часу спочатку на створення документів в програмі, потім на перевірку та пошук помилок, чи все правильно виписано.

BAS КУП, на мій погляд, має вже досить розвинені можливості для коректного обліку ПДВ, зокрема при формуванні вихідних податкових накладних на аванс, отриманий від покупця.

У конфігурації ведеться облік ПДВ вихідного (виникають податкові зобов'язання) і ПДВ вхідного. Цілями обліку вихідного ПДВ є:

● Визначення моменту виникнення і суми виниклих податкових зобов'язань;

● Виписка податкових накладних та додатків до них;

● Включення виписаних податкових документів в Декларацію з ПДВ.

Облік ПДВ ведеться в розрізі ставок ПДВ:

● Основна ставка (в даний час 20%);

● Ставка 7%;

● Нульова ставка (0%);

● Без ПДВ – для звільнених від оподаткування операцій (ст. 197 ПКУ);

● Не ПДВ – для операцій, які не є об'єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ; операції поставки організаціями-неплатниками ПДВ);

При реєстрації операції поставки, фіксується номенклатура поставки, що дозволяє автоматично виписувати податкові накладні, а також контролювати необхідність виправлення податкових накладних, раніше виписаних на аванс.

Облік ПДВ ведеться тільки для організацій-платників ПДВ. Чи є організація платником ПДВ – зазначається в обліковій політиці по кожній організації, для якої ведеться облік в інформаційній базі.

Для цього в картці організації на закладці «Облікова політика та податки» необхідно вибрати потрібний шаблон облікової політики або створити новий (потрібний саме вам)

Платниками ПДВ є організації, що мають систему оподаткування «Податок на прибуток і ПДВ» та «Єдиний податок і ПДВ».

Далі на сторінці «Загальна інформація» заповнюється податкові реквізити організації – номер ІПН платника ПДВ, номер свідоцтва платника ПДВ (за наявності). На сторінці «Настройки обліку ПДВ» необхідно вказати інформацію, яка буде за замовчуванням підставлятись в договори з контрагентами, оферти та податкові документи:

  • Момент визначення ПДВ – має три варіанти: по оплаті, по відвантаженню та за першою подією.
  • Хто виписав податкову накладну – вказується фізична особа, чиїм підписом завіряються виписані податкові накладні.
  • Номенклатура заповнення податкових документів на аванс. Номенклатура поставки фіксується в регістрі «Номенклатурний склад для податкових накладних». При отриманні авансової оплати від покупця в банківському документі не вказується ставка ПДВ і не визначається сума ПДВ. Зазначається тільки сума оплати, а також об'єкт розрахунків, за яким здійснюється оплата: договір, рахунок на оплату, замовлення, накладна. Якщо об’єкт розрахунку не містить номенклатурний склад, то податкова накладна на аванс буде виписана на номенклатуру, вказану в цьому полі.

Ці реквізити можуть бути уточнені в окремих договорах з покупцями.

В цьому розділі також визначається порядок виписки податкової накладної за щоденними підсумками роздрібних продажів. Якщо прапор «Формувати підсумкові податкові у роздробі зведено по номенклатурі» встановлений, податкові накладні на ці операції будуть включати один рядок (по одному рядку для кожної ставки ПДВ), в якому буде зазначена номенклатурна позиція, вибрана у відповідному полі. В протилежному випадку податкові накладні будуть містити розгорнутий номенклатурний склад продажу.

Для контрагентів-платників ПДВ заповнюється відповідний прапор, а також дані платника.

Для автоматичного заповнення ставки ПДВ в табличній частині документів реалізації необхідно:

  • Визначити ставки ПДВ у номенклатурних картках товарів і послуг:

  • Вказати ставку ПДВ за замовчуванням в офертах клієнтів:

Види ставок ПДВ, що підтримує конфігурація:

«Продаж оподатковується ПДВ» - зазначається для операцій реалізації, що оподатковуються ПДВ за основною ставкою. Ставка ПДВ для кожного товару в документі заповнюється автоматично в залежності від ставки, зазначеної в номенклатурній картці (20% або 7%).

«Продаж не оподатковується ПДВ» - використовується для операцій, які не є об'єктом оподаткування навіть у платників ПДВ: продаж цінних паперів, розрахунково-касове обслуговування та ін. (ст. 196 ПКУ).

«Продаж звільнена від ПДВ» вказується для операцій, звільнених від ПДВ (ст. 197 ПКУ). Для таких операцій в документах зазначається ставка «Без ПДВ».

«Продаж на експорт» зазначається для операцій експорту, а також для інших операцій, оподатковуваних за ставкою 0%. Відповідно, в документах зазначається ставка 0%.

Налаштування нумерації вихідних податкових документів виконується в розділі «НДІ і адміністрування» - група «Настройка розділів» - «Регламентований облік».