Пн.- Пт. 8:30 - 17:30
viber
telegram-app
         +380952876110
                                                Завантажити прайс

Налаштування параметрів валютного обліку в конфігураціях BAS.
https://hotkey.ua/statti/nalashtuvannya-parametriv-valyutnogo-obliku-v-konfiguratsiyah-1s-pidpriyemstvo-i-bas/
30 жовтня, 2023 від
Налаштування параметрів валютного обліку в конфігураціях BAS.
HOTKEY, Олександр Балибердін

Приклади моделювалися в конфігурації «BAS Бухгалтерія», ред.2.1.

Описані в даній публікації методики актуальні також для конфігурацій «BAS Бухгалтерія.КОРП», «BAS Комплексне управління підприємством» та інших.

Почнемо з нормативного обґрунтування ведення обліку в іноземній валюті та розрахунку курсових різниць.

Особливості відображення в бухгалтерському обліку сум сплачених або отриманих авансів (передоплати) в іноземній валюті визначено в п.6 П (С) БО 21, а саме:

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) і отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату сплати авансу. У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату одержання авансу. У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів.

Відповідно до п.8 П (С) БО 21 визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті здійснюється:

• на дату балансу. У цьому випадку застосовується валютний курс на кінець дня цієї дати.

• на дату здійснення господарської операції (в межах її обсягу або по всій статті в залежності від облікової політики). У цьому випадку застосовується валютний курс на початок дня дати операції. Компанія має право здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті (якщо курс протягом дня змінився), виходячи з курсу на кінець цього дня.

Переоцінка здійснюється тільки при списанні грошових сум з монетарних статей (бухгалтерських рахунків): за кредитом статей активів і за дебетом статей зобов'язань.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей операційної діяльності відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Інформація про доходи та витрати від курсових різниць операційної діяльності згідно з Інструкцією 291 відображається за рахунками обліку:

714 «Дохід від операційної курсової різниці»;

945 «Втрати від операційної курсової різниці».

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей інвестиційної та фінансової діяльності відображаються у складі інших доходів (витрат), інформація про яких відбивається на рахунках обліку:

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»;

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць».

Щоб почати роботу з валютою в конфігураціях лінійки BAS спочатку необхідно встановити в параметрах обліку позначку «Ведеться облік розрахунків у валюті». Для цього переходимо в розділ «Головне», підрозділ «Настройки» - команда «Параметри обліку»:

Далі переходимо до введення нормативно-довідкової інформації. З цієї сторінки можна потрапити в довідник «Валюти», який призначений для зберігання списку використовуваних в програмі валют. Його можна заповнити вручну, але я рекомендую підібрати потрібні елементи з Класифікатора валют.

Доступ до довідника можна отримати також в розділі «Довідники» - «Покупки і продажу».

У списку виводяться:

 • Найменування валюти - повна назва валюти, вводитися користувачем при створенні нового запису або заповнюється за даними Класифікатора.
 • Цифр. код - унікальний числовий код, прийнятий міжнародним стандартом. Використовується для розпізнавання валюти при завантаженні курсу з Інтернету.
 • Симв. код - прийняте міжнародним стандартом буквене позначення валюти, використовується як її основне уявлення.
 • Курс - значення курсу валюти по відношенню до гривні на поточну дату.
 • Кратність - для підвищення точності використовують кратність 10, 100 або 1000 одиниць основної валюти. Кратність можна вибрати тільки при ручному введенні курсу за певний день. При автоматичної завантаженні цей реквізит встановлює згідно з даними сайту finance.ua.

Для коректного заповнення цього довідника рекомендується скористатися командою «Створити» - «По класифікатору».

Після вибору потрібного елемента за допомогою кнопки «Обрати» автоматично будуть заповнені назва валюти, цифровий і символьний коди, встановлена позначка «завантажувати з Інтернет», якщо для обраного елемента є можливість отримати поточний курс з сайту finance.ua.

Новий запис в довіднику можна створити вручну. Вибираємо команду «Створити» - «Нову» (або можна натиснути клавішу «Insert» на клавіатурі) і заповнюємо відомості про валюту.

У конфігураціях редакції 1.2 доступ до довідника «Валюти» можна отримати з меню «Довідники». Операції по внесенню нових записів виконуються аналогічно:

Щоб в подальшому курсові різниці та суми валютних операцій в національній валюті розраховувалися коректно, необхідно щодня заповнювати регістр відомостей «Курси валют». Робити це можна як вручну, так і автоматично.

Для ручного внесення потрібно перейти в цей регістр, вибравши відповідну команду, перебуваючи в картці валюти, і у вікні, створити запис, що містить крос-курс обраної валюти на певну дату:

Звертаю вашу увагу, що реквізити «Курс» і «Кратність» пов'язані.

Якщо кратність задана рівною одиниці, то в поле «Курс» вводиться кількість одиниць національної валюти (гривень), відповідне одиниці даної валюти (тобто, курс валюти - в звичному розумінні).

Якщо курс даної валюти по відношенню до гривні дуже низький (точність становить менше 4 знаків дробової частини), в поле «Кратність» слід вказати кількість одиниць валюти, прийняте до котирування (одиниця валюти, що котирується), а в полі «Курс» - суму в гривнях, відповідну цій кількості одиниць валюти.

При виборі валюти з класифікатора ця інформація заповнюється в картці валюти автоматично.

Автоматичне завантаження курсів валют здійснюється за допомогою вбудованої обробки. Запустити її можна з довідника «Валюти» по команді «Завантажити курси».

Цим способом завантажуються курси обраних валют (встановлені прапори в першій колонці) тільки за поточну дату.

Щоб обробка завантаження курсів запускалася за розкладом, а не вручну, необхідно налаштувати регламентне завдання. Виконується ця процедура в розділі «Адміністрування» - «Обслуговування»:

Виділіть курсором «Загрузка курсов валют», на командній панелі натисніть кнопку «Настроїти розклад». Для негайної активізації завдання потрібно натиснути кнопку «Виконати зараз».

У вікні «Розклад» необхідно задати параметри, за якими будуть завантажуватися курси валют.

 • На закладці «Загальні» вказується дата початку та завершення завдання і режим повтору.
 • На закладці «Денний» вказується денний розклад завдання. У розкладі потрібно вказати:
 • астрономічний час початку і час закінчення завдання;
 • астрономічний час завершення завдання, після якого виконання завдання не потрібно;
 • інтервал повторення завдання;
 • розмір паузи між повторами;
 • тривалість виконання.

Ще один спосіб заповнення даної інформації - це завантажити архів курсів валют з сайту, якщо у вас є діюча підписка на інформаційно-технічне супроводження. Для цього виконайте такі дії:

 1. Архів курсів валют потрібно завантажити на локальний диск вашого комп'ютера.
 2. На локальному диску вашого комп'ютера (наприклад, С або D) самостійно створіть структуру папок: <Буква диска>:\1CIts\EXE\Finance.
 3. Розпакуйте вміст завантаженого архіву в папку, створену у п.2 (<Буква диска>:\1CIts\EXE\Finance):

 1. У програмі відкрийте обробку «Завантаження курсів валют» і виконайте відповідні налаштування
  • позначте валюти, курси за якими необхідно завантажити;
  • в полі «Джерело даних» виберіть варіант завантаження «Диск ІТС» і вкажіть букву приводу диска, де міститься розпакований архів курсів валют;
  • встановіть період завантаження курсів валют. Потрібно пам'ятати, що скачаний архів містить курси валют за попередній рік (НЕ календарний).
 2. Завантажте курси валют по кнопці «Завантажити та закрити».

Після виконаних дій інформація про курси валют автоматично запишеться в регістр відомостей «Курси валют» для кожної валюти.

У програмах лінійки «1С:Підприємство» інформація про те, сальдо за якими рахунками Плану рахунків з налаштуванням виду обліку «валютний» НЕ ПОТРІБНО переоцінювати при зміні курсів валют, міститься в регістрі відомостей «Немонетарні рахунки» (Доступ: розділ «Головне», група «Настройки» - «План рахунків»):

Для розподілу операційних і неопераційних залишків в іноземній валюті, (а відповідно і курсових різниць) в регістр відомостей «Монетарні рахунку (статті) в іноземній валюті, крім операційних» (розділ «Головне», група «Настройки» - «План рахунків») необхідно внести інформацію про рахунки обліку у валюті, курсова різниця за якими буде визнана неопераційної:

Для формування проводок по курсовій різниці в регістрі відомостей «Параметри обліку курсових різниць» (Доступ: розділ «Головне», група «Настройки» - «Параметри обліку», закладка «Банк і каса») встановлюється перелік рахунків обліку і статей витрат:

Після виконання всіх налаштувань можна приступати до оформлення в системі обліку операцій з валютою.

Про це ми з вами поговоримо в наступній публікації.

Якщо інформація була корисною, поставте лайк у верхній частині сторінки.

Якщо Вам потрібна консультація по роботі з програмами, задавайте нам питання в чаті або зателефонуйте за контактними телефонами.

Олена Албіхіна,

Сертифікований консультант-методист HOTKEY,

Експерт з автоматизації бізнес-процесів.