Пн.- Пт. 8:30 - 17:30
viber
telegram-app
         +380952876110
                                                Завантажити прайс

UA-Бюджет - комплексний облік для бюджетних організацій
https://hotkey.ua/statti/ua-budget-uk/
30 жовтня, 2023 від
UA-Бюджет - комплексний облік для бюджетних організацій
HOTKEY, Олександр Балибердін

Програма "UA-Бюджет" призначена для автоматизації бухгалтерського, фінансового і кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що знаходяться на державному фінансуванні.

Забезпечує користувачам вирішення наступних завдань:

 • автоматизація бухгалтерського і фінансового обліку;
 • автоматизація розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку бюджетних установ;
 • автоматизація формування регламентованої звітності в установах, що фінансуються з державного, обласних та місцевих бюджетів, і ведуть бухоблік згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.


Програма «UA-Бюджет» може бути ефективно застосована при автоматизації обліку в наступних установах:

 • одержувачі і розпорядники бюджетних коштів;
 • органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • силові відомства, установи культури, науки і освіти;
 • фінансові органи, органи казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

 

 

Функціонал програмного рішення

 

Фінансовий облік

 • облік затверджених кошторисних показників по загальному та спеціальному фондах;
  ведення кошторисних показників витрат позабюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені;
 • зв'язка «Кошторис - договір - зобов'язання - Фінансове зобов'язання - платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейської системах;
 • реєстрація складу реєстрів документів, переданих в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів;
 • формування форм для друку і електронних файлів у форматі ПО «Мережа» ДКСУ;
  довільну кількість джерел фінансування.


Облік договорів

 • система веде облік договорів з постачальниками і покупцями з урахуванням їх специфікацій;
 • для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисних показників;
 • можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів;
 • пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» і «Отримання послуг», а також специфікацій до них для публікації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів Еdata.


Облік грошових коштів і зобов'язань

 • реєстрація взяття зобов'язань;
 • формування платіжних документів - підготовка платіжних документів в Держказначейство, для виконання платежів постачальникам, перерахування сум заробітної плати, сум під звіт і т. д .;
 • ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами;
 • валютний облік;
 • розрахунки з підзвітними особами;
 • облік фінансування, і отриманих асигнувань;
 • бухгалтерський облік операцій.


Облік матеріальних цінностей

 • облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі;
 • облік в розрізі джерел фінансування та кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ);
 • облік по партіях;
 • настройка методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку;
 • розрахунок собівартості матеріальних цінностей в момент відображення господарської операції;
 • проведення інвентаризації;
 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

 

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

 • виписка актів звірки взаєморозрахунків і проведення інвентаризації заборгованості.


Заробітна плата і кадровий облік

 • розрахунок заробітної плати в розрізі джерел фінансування і КЕКВ;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічної навантаженням;
 • вирахування регламентованих законодавством податків з співробітників і внесків до фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;
 • використання довільних формул (арифметичні дії, математичні функції і умовні вирази) крім широкого переліку визначених показників для розрахунку сум нарахувань і утримань;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства.


Звітність

 • формування регламентованої звітності для подачі до фондів, ДПІ, органи статистики;
  можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ);
 • облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;
 • формування стандартних бухгалтерських звітів, для аналізу даних по залишках, оборотам рахунків і по проводках в різних розрізах (наприклад Оборотно-сальдова відомість. Шахова відомість і т.д.);
 • картки аналітичного обліку;
 • меморіальні ордери;
 • спеціалізовані звіти;
 • фінансова і казначейська звітність.

 

Сервісні можливості

 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
 • установка дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів;
 • створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами;
 • настройка автоматичного резервного копіювання.

 

Стипендія

 • дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань і утримань студентам;
 • вирахування регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір);
 • відображення сум нарахувань і податків в звітності.

 

 

9 ключових переваг впровадження продукту

Впровадження програмного рішення в бюджетних установах різних рівнів дозволяє досягти високих результатів автоматизації по цілому ряду напрямів, а саме:

 1. Фінансовий контроль.
  Посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів за їх нецільове витрачання.

 2. Рівень сервісу.
  Підвищення рівня надання державних послуг населенню.

 3. Якість рішень.
  Підвищення якості прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

 4. Зниження затрат.
  Зниження загальних витрат, що виникають у зв'язку з недоступністю інформаційних ресурсів.

 5. Якість супроводу.
  Підвищення якості супроводу програмних рішень за рахунок використання